Małgorzata Wiśniewska

Moją pasją jest rozwój potencjału ludzi, zespołów i firm.

Konsultant HR, Trener, Coach, Konsultant MaxieDISC

Od 2011 roku jestem czynnym trenerem biznesu. Miałam przyjemność przeprowadzić już prawie 3500 godzin szkoleniowych. Uczestnicy bardzo cenią mój profesjonalizm, merytoryczność i jednocześnie bardzo praktyczny wymiar szkolenia. Szkolenia prowadzę zarówno stacjonarnie dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób, jak i w formie zdalnej korzystając z platformy ZOOM.
Jestem również dyplomowanym coachem. Moimi klientami są głównie pracownicy firm. Odbyliśmy ponad 350 godzin sesji, w których pracowaliśmy nad rozwojem, efektywnością i zadowoleniem z życia zawodowego. Umiejętności coachingowe wykorzystuję również w innych aspektach mojej pracy. Mam również przyjemność pracować z modelem MaxieDISC. Jako konsultant przeprowadziłam ponad 80 sesji objaśniająco-rozwojowych do Raportu stylu zachowań MaxiDISC. Klienci bardzo cenią moje wsparcie i deklarują, że poleciliby sesję ze mną na 9,91 (w skali od 1 do 10).
Swoją pasję związaną z zarządzaniem ludźmi mogę realizować jako Konsultant HR współpracując z jednym z Banków. Zajmuję się tworzeniem i wdrażaniem polityki personalnej oraz projektów HR.
Od 2005 roku prowadzę i stale rozwijam także własną firmę. Jako przedsiębiorca doskonale rozumiem wyzwania jakie związane są z zarządzaniem biznesem i pracownikami. Wykorzystuje swoje doświadczenia i wiedzę przygotowując Diagnozy potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, w których rekomenduję rozwiązania służące rozwojowi firm. Do chwili obecnej przeprowadziłam 10 wywiadów diagnozujących i napisałam do nich raporty z rekomendacjami.
Zajmuję się także rekrutacją oraz pośrednictwem pracy na różne typy stanowisk: od stanowisk produkcyjnych, poprzez administracyjne, księgowe, sprzedażowe, pracowników działów IT aż po kadrę zarządzającą. Byłam rekrutrem w ponad 60 procesach zarówno stacjonarnych jak i w roli rekrutera zdalnego, dla firm z sektora bankowego, branży medycznej, sklepów elektrycznych, hurtowni budowlanych, startupu technologicznego, sieci sklepów jubilerskich, sklepu online z branży nurkowej oraz firm branży IT.
Mam też możliwość wspierania ludzi w zmianie kariery zawodowej – jako doradca zawodowy i konsultant kariery. Przeprowadziłam ponad 550 godzin indywidualnych spotkań doradczych.

szkolenia

Oferta szkoleń

Od 2011 roku jestem czynnym trenerem biznesu. Miałam przyjemność przeprowadzić już ponad 2800 godzin szkoleniowych. Uczestnicy bardzo cenią mój profesjonalizm, merytoryczność i jednocześnie bardzo praktyczny wymiar szkolenia.

Prowadziłam szkolenia z następujących zagadnień:
- Komunikacji – 872godziny (w tym: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywna komunikacja MaxieDISC, praca zespołowa, budowanie zespołu)
- Sprzedaży – 868 godziny (w tym: techniki sprzedaży, techniki wywierania wpływu, negocjacje, telemarketing, obsługa reklamacji, negocjacje windykacyjne)
- Rekrutacji / poszukiwania pracy – 808godziny (w tym: diagnoza kompetencyjna, proces rekrutacji ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy rekrutacyjnej, dokumenty aplikacyjne i ich analiza, trendy na rynku pracy i metody poszukiwania pracy)
- Coachingu – 256 godzin (w tym: szkoła coachingu, profesjonalny coach i doradca personalny)
- Zarządzania sobą w czasie – 200 godzin
- Przedsiębiorczości – 184 godziny
- Technik radzenia sobie ze stresem – 80 godzin
- Systemu ocen pracowniczych – 32 godziny
- Szybkiego czytania, technik pamięciowych i koncentracji uwagi (6 edycji)

Szkolenia, które prowadzę, opieram o posiadaną wiedzę merytoryczną, moje rozległe osobiste doświadczenia biznesowe oraz doświadczenia współpracy z wieloma podmiotami.

Zapraszam do kontaktu
coaching

Sesje coachingowe

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Coaching jest bardzo ceniony przez świadomych pracodawców.

Niezwykle mi miło, że miałam przyjemność przeprowadzić już 350 godzin sesji coachingowych, a poprzez proces wzmocnić potencjał i efektywność moich klientów.

Dzięki zaangażowaniu w proces możesz:
- podnieść swoją efektywność,
- wdrożyć zmianę, na której Ci zależy,
- rozwinąć swój potencjał,
- odkryć i wzmocnić swoje mocne strony,
- zrealizować swoje cele zawodowe i prywatne.

Jakie możesz odnieść korzyści?:
- oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ uważa się, że coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych
- precyzja w działaniu, która zwiększa skuteczność (coaching jest procesem indywidulanym, podążającym za klientem i jego potrzebami)
- pomoc w odkrywaniu niepoznanych i niewykorzystywanych zasobów, co zwiększy Twoją efektywność
- motywację do działania.

Coaching jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z codziennymi zadaniami i obowiązkami zawodowymi. Istnieje też możliwość prowadzenia coachingu na odległość za pomocą telefonu lub skype.

Zapraszam do kontaktu
MaxieDISC

Style zachowań MaxieDISC

Model MaxieDISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Należy pamiętać, że style MaxieDISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym dominującym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a właściwie: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by być efektywniejszymi. Poznanie własnego dominującego stylu MaxieDISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

MaxieDISC to system opierający się na 4 głównych stylach zachowań ludzkich:


STYL DOMUNUJĄCY
Główne cechy stylu: Osoba o silnej woli, zdeterminowana do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Odważna, rywalizująca, idąca do przodu. Wierzy w sukces, jest zmotywowana i nie zakłada innego scenariusza niż osiągnięcie wyznaczonego celu. Osoba o takim profilu to często pionier, wytyczający nowe szlaki – dosłownie i w przenośni, którego oprócz konsekwencji w dążeniu do celu cechuje również wizja.


STYL INSPIRUJĄCY
Główne cechy stylu: Osoba o takim stylu będzie postrzegana przez innych jako dusza towarzystwa. Zadowolona z życia i z siebie, kipi energią. Ma mnóstwo pomysłów i czasem trudno nadążyć za jej kreatywnością. Lubi występować publicznie, dobrze czuje się na scenie. Trudno jej nie zauważyć, zarówno w zachowaniu jak i w ubiorze tryska z niej energia. Entuzjazmem i energią zaraża innych.Wyjątkowa kreatywność, pomysłowość oraz talent do motywowania i angażowania ludzi są wyjątkowym zasobem, który odpowiednio wykorzystany może uczynić z osoby o tym profilu wyjątkowego przywódcę.


STYL STABILNY
Główne cechy stylu: Osoba o takim profilu to prawdziwa siła spokoju. Stabilna, niezawodna, skupiona na innych. Uważna, kulturalna, uprzejma, potrafiąca aktywnie słuchać. Rozumiejąca i empatyczna. Osoba o takim profilu gwarantuje, że praca będzie zaplanowana, a wszelkie zadania zostaną wykonane na czas. Na osobie o takim profilu można polegać, że dotrzyma słowa. Zrobi wszystko, by nie zawieść zaufania innych. Z drugiej strony do podjęcia decyzji potrzebuje czasu i informacji. Nie działa intuicyjnie, nie lubi pochopności i zmian w planach.


STYL SUMIENNY
Główne cechy stylu: Osoba o takim stylu jest stała w sądach i przekonaniach, konsekwentna, bardzo analityczna, wymagająca i krytyczna. Postrzega świat przez pryzmat logiczny. Szuka przyczyny i skutku. Osoba o takim profilu twardo stąpa po ziemi, pozbawiona złudzeń, widząca rzeczywistość przez pryzmat faktów, a nie marzeń czy pobożnych życzeń.

Kliknij po więcej informacji na: www.maxiedisc.com Zapraszam do kontaktu
MaxieDISC raport

Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniająco - rozwojową

Raport stylów zachowania MaxieDISC pozwoli Ci zapoznać się z Twoimi własnymi stylami zachowania.

Dzięki raportowi i sesji objaśniająco - rozwojowej dowiesz się:
- jakie są Twoje mocne strony?
- co Cię motywuje?
- co wychodzi Ci łatwo i przynosi efekty?
- czego powinieneś unikać, bo obniża Twoją efektywność?

Trafność opisu zawartego w raporcie wg. modelu MaxieDISC to 90-100% według respondentów.


Co możesz zyskać dzięki raportowi MaxieDISC i sesji?
- zwiększyć sprzedaż
- zarabiać więcej
- polepszyć relacje z klientami i współpracownikami
- polepszyć relacje w życiu prywatnym
- zwiększyć efektywnośc zespołów
- obniżyć koszty rekrutacji i zwiększyć jej efektywność
- być lepszym menedżerem i lepiej zarządzać
- usprawnić swoją komunikację z innymi
- i wiele innych.....

Sesja objaśniająca pomoże Ci lepiej zrozumieć aktualną sytuację, wskaże możliwości i obszary do rozwoju.
W trakcie takich rozmów klienci doświadczają wglądu w swoją sytuację, generują rozwiązania oraz określają cele na przyszłość.

Jak wygląda cały proces?
- skontaktuj się ze mną telefonicznie lub przez wiadomość e-mail
- wyślę Ci mailowo link do kwestionariusza MaxieDISC wraz z unikalnym tokenem
- po wygenerowaniu raportu umówimy się na sesję objaśniająco - rozwojową. Sesje mogą odbywać się osobiście lub telefonicznie.

Jeśli zajmujesz się sprzedażą i chciałbyś poznać swój potencjał - możesz skorzystać z raportu "Efektywny styl sprzedaży".

Zapraszam do kontaktu
Analiza zespołu

Analiza zespołu

Kiedy warto przeprowadzić analizę zespołu?:

- to ludzie tworzą firmę - jeśli coś między nimi nie działa, dobrze to naprawić
- gdy chcemy określić potencjał zespołu i tworzących go ludzi
- gdy chcemy diagnozować problem w firmie
- gdy chcemy diagnozwać dysfunkcje w zespole
- gdy chcemy, żeby firma rozwijała się prężniej
- gdy chcemy lepiej zarządzać zespołem

Indywidualna ANALIZA i RAPORT zespołu MaxieDISC przygotowane są z uwzględnieniem specyfiki firmy.

Jedną z najważniejszych cech nowoczesnego managera jest zdolność do sprawnego zarządzania swoim zespołem tak, aby realizował postawione przed nim cele i zadania. Jak tego dokonać, gdzie tkwi tajemnica? Tajemnicą są LUDZIE. Fantastyczne systemy motywacyjno-prowizyjne, skomplikowane procedury, dokładne plany – wszystko to na nic jeśli nie rozumiemy ludzi, którymi zarządzami, i z którymi pracujemy.

Analiza zespołu służy dogłębnemu poznaniu zachowań swoich i innych. Dzięki raportowi zachowań MaxieDISC można dowiedzieć się, jakie są własne preferowane style zachowań, a dzięki raportowi zespołowemu - jacy są członkowie zespołu! Raport zawiera informacje, co ich motywuje, co demotywuje, jakie mają mocne strony, a czego się obawiają. Wreszcie można zrozumieć swój zespół i tak dobrać im zadania, motywatory, cele, sposób rozmowy, aby każdy z nich pracował zgodnie ze swoim stylem.
Dowiesz się o swoich ludziach:
- jak lubią pracować: sami, czy w zespole?
- czy lubią zmiany, czy wolą, gdy jest “po staremu”?
- czy chętnie analizują, czy też mają pomysły na coś nowego?
- co ich motywuje: dobra atmosfera w zespole, czy może ciągłe wyzwania?
Zapraszam do kontaktu

Konsultant HR

Konsultacje HR & Konsultacje biznesowe

Jestem konsultantem HR i konsultantem biznesowym z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Ukończyłam Podyplomowe studia menedżerskie, Zarządzanie zasobammi ludzkimi i Psychologię Zarządzania oraz wiele szkoleń pogłębiających dodatkowo wiedzę z tego obszaru. Jednocześnie mam również doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i współtworzeniu systemów HR w organizacji.

Czym jest HR?

Zgodnie z definicją HR to Human Resources czyli Zasoby Ludzkie. Ja jednak jestem zwolenniczką definicji HR jako Human Relations czyli Relacji Międzyludzkich. W obecnej sytuacji na rynku, istotna jest zmiana w postrzeganiu HR.

Zrealizowane projekty:

- Zdefiniowanie kart pracy oraz nowy system ról i stanowisk w organizacji
- Wdrożenie nowego taryfikatora płac w oparciu o wartość rynkową stanowisk
- Badanie zadowolenia pracowników w oparciu o narzędzia Google
- Badanie zadowolenia klientów
- Projekt szkoleniowy „Skuteczny Menedżer i Sprzedawca” - organizacja projektu i prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników sprzedaży i kadry kierowniczej Banku
- Systemowy coaching i mentoring pracowników sprzedaży
- System Ocen Pracowniczych
- Ścieżka kariery
- Adaptacja nowych pracowników
- Weryfikacja kompetencji i wiedzy pracowników
- Wdrażanie i koordynowanie platformy e-learningowej Moodle
- Rekrutacje na różne typy stanowisk: od stanowisk produkcyjnych, poprzez administracyjne, księgowe i sprzedażowe aż po kadrę zarządzającą.

Zapraszam do kontaktu

...
Małgorzata Wiśniewska

tel. 500 154 101
e-mail: mwisniewska.ms[at]gmail.comaktualizacja: 01.2021