Małgorzata Wiśniewska

Moją pasją jest rozwój potencjału ludzi, zespołów i firm.

Konsultant HR, Trener, Coach, Konsultant MaxieDISC

Od 2011 roku jestem czynnym trenerem biznesu. Miałam przyjemność przeprowadzić już ponad 2800 godzin szkoleniowych. Uczestnicy bardzo cenią mój profesjonalizm, merytoryczność i jednocześnie bardzo praktyczny wymiar szkolenia.
Jestem również dyplomowanym coachem. Moimi klientami są głównie pracownicy firm. Odbyliśmy ponad 350 godzin sesji, w których pracowaliśmy nad rozwojem, efektywnością i zadowoleniem z życia zawodowego.
Mam również przyjemność pracować z modelem MaxieDISC. Jako konsultant przeprowadziłam ponad 50 sesji objaśniająco-rozwojowych do Raportu stylu zachowań MaxiDISC. Klienci bardzo cenią moje wsparcie i deklarują, że poleciliby sesję na 9,88 (w skali od 1 do 10).

Swoją pasję związaną z zarządzaniem ludźmi mogę realizować jako Konsultant HR współpracując z jednym z Banków. Zajmuję się tworzeniem i wdrażaniem polityki personalnej oraz projektów HR.
Od 2005 roku prowadzę i stale rozwijam także własną firmę. Jako przedsiębiorca doskonale rozumiem wyzwania jakie związane są z zarządzaniem biznesem i pracownikami.
Zajmuję się także rekrutacją na różne typy stanowisk: od stanowisk produkcyjnych, poprzez administracyjne, księgowe i sprzedażowe aż po kadrę zarządzającą. Byłam rekrutrem w kilkudziesięciu procesach.

szkolenia

Oferta szkoleń

Od 2011 roku jestem czynnym trenerem biznesu. Miałam przyjemność przeprowadzić już ponad 2800 godzin szkoleniowych. Uczestnicy bardzo cenią mój profesjonalizm, merytoryczność i jednocześnie bardzo praktyczny wymiar szkolenia.

Prowadziłam szkolenia z następujących zagadnień:
- Komunikacja – 800 godziny (w tym: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywna komunikacja MaxieDISC, praca zespołowa, budowanie zespołu)
- Sprzedaż – 592 godziny (w tym: techniki sprzedaży, techniki wywierania wpływu, negocjacje, telemarketing, obsługa reklamacji, negocjacje windykacyjne)
- Rekrutacja / poszukiwania pracy – 480 godzin (w tym: diagnoza kompetencyjna, proces rekrutacji ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy rekrutacyjnej, dokumenty aplikacyjne i ich analiza, trnedy na rynku pracy i metody poszukiwania pracy)
- Coaching – 256 godzin (w tym: szkoła coachingu, profesjonalny coach i doradca personalny)
- Zarządzanie sobą w czasie – 200 godzin
- Przedsiębiorczość – 184 godziny
- Techniki radzenia sobie ze stresem – 80 godzin
- System ocen pracowniczych – 32 godziny
- Szybkie czytanie, techniki pamięciowych i koncentracji uwagi (6 edycji)

Szkolenia, które prowadzę, opieram o wiedzę merytoryczną, moje osobiste doświadczenia biznesowe oraz doświadczenia uczestników.

Zapraszam do kontaktu
coaching

Sesje coachingowe

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Coaching jest bardzo ceniony przez świadomych pracodawców.

Niezwykle mi miło, że miałam przyjemność przeprowadzić już 350 godzin sesji coachingowych, a poprzez proces wzmocnić potencjał i efektywność moich klientów.

Dzięki zaangażowaniu w proces możesz:
- podnieść swoją efektywność,
- wdrożyć zmianę, na której Ci zależy,
- rozwinąć swój potencjał,
- odkryć i wzmocnić swoje mocne strony,
- zrealizować swoje cele zawodowe i prywatne.

Jakie możesz odnieść korzyści?:
- oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ uważa się, że coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych
- precyzja w działaniu, która zwiększa skuteczność (coaching jest procesem indywidulanym, podążającym za klientem i jego potrzebami)
- pomoc w odkrywaniu niepoznanych i niewykorzystywanych zasobów, co zwiększy Twoją efektywność
- motywację do działania.

Coaching jest prowadzony w taki sposób, że nie koliduje z codziennymi zadaniami i obowiązkami zawodowymi. Istnieje też możliwość prowadzenia coachingu na odległość za pomocą telefonu lub skype.

Zapraszam do kontaktu
MaxieDISC

Style zachowań MaxieDISC

Model MaxieDISC zakłada, że istnieją 4 główne style zachowań ludzi, które można zmierzyć i zbadać. Każdy z nas ma dostęp i używa w swoim życiu najczęściej 2 lub 3 stylów w różnym stopniu. Jako ludzie jesteśmy elastyczni i w różnych sytuacjach możemy sięgać po zasoby dostępnego nam stylu zachowania. Jednocześnie często mamy swój preferowany (przeważający) styl zachowania i reagowania w określonych sytuacjach. Znając swój styl zachowania i wiedząc jak to działa (rozpoznając style innych ludzi), można znacząco usprawnić swoją komunikację, zwiększyć efektywność, poprawić relacje.

Należy pamiętać, że style MaxieDISC nie są w żaden sposób wartościujące. To, jaki styl jest naszym dominującym decyduje o tym, jak się zachowujemy, a właściwie: jak chcemy się zachować w pierwszym odruchu, instynktownie, czy w najbardziej preferowanych okolicznościach. Świadomość tego pozwala nam modelować własne zachowanie tak, by być efektywniejszymi. Poznanie własnego dominującego stylu MaxieDISC to pierwszy krok ku lepszym relacjom z ludźmi i w efekcie lepszemu, bardziej świadomemu życiu zawodowemu i osobistemu.

MaxieDISC to system opierający się na 4 głównych stylach zachowań ludzkich:


STYL DOMUNUJĄCY
Główne cechy stylu: Osoba o silnej woli, zdeterminowana do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Odważna, rywalizująca, idąca do przodu. Wierzy w sukces, jest zmotywowana i nie zakłada innego scenariusza niż osiągnięcie wyznaczonego celu. Osoba o takim profilu to często pionier, wytyczający nowe szlaki – dosłownie i w przenośni, którego oprócz konsekwencji w dążeniu do celu cechuje również wizja.


STYL INSPIRUJĄCY
Główne cechy stylu: Osoba o takim stylu będzie postrzegana przez innych jako dusza towarzystwa. Zadowolona z życia i z siebie, kipi energią. Ma mnóstwo pomysłów i czasem trudno nadążyć za jej kreatywnością. Lubi występować publicznie, dobrze czuje się na scenie. Trudno jej nie zauważyć, zarówno w zachowaniu jak i w ubiorze tryska z niej energia. Entuzjazmem i energią zaraża innych.Wyjątkowa kreatywność, pomysłowość oraz talent do motywowania i angażowania ludzi są wyjątkowym zasobem, który odpowiednio wykorzystany może uczynić z osoby o tym profilu wyjątkowego przywódcę.


STYL STABILNY
Główne cechy stylu: Osoba o takim profilu to prawdziwa siła spokoju. Stabilna, niezawodna, skupiona na innych. Uważna, kulturalna, uprzejma, potrafiąca aktywnie słuchać. Rozumiejąca i empatyczna. Osoba o takim profilu gwarantuje, że praca będzie zaplanowana, a wszelkie zadania zostaną wykonane na czas. Na osobie o takim profilu można polegać, że dotrzyma słowa. Zrobi wszystko, by nie zawieść zaufania innych. Z drugiej strony do podjęcia decyzji potrzebuje czasu i informacji. Nie działa intuicyjnie, nie lubi pochopności i zmian w planach.


STYL SUMIENNY
Główne cechy stylu: Osoba o takim stylu jest stała w sądach i przekonaniach, konsekwentna, bardzo analityczna, wymagająca i krytyczna. Postrzega świat przez pryzmat logiczny. Szuka przyczyny i skutku. Osoba o takim profilu twardo stąpa po ziemi, pozbawiona złudzeń, widząca rzeczywistość przez pryzmat faktów, a nie marzeń czy pobożnych życzeń.

Kliknij po więcej informacji na: www.maxiedisc.com Zapraszam do kontaktu
MaxieDISC raport

Raport MaxieDISC wraz z sesją objaśniająco - rozwojową

Raport stylów zachowania MaxieDISC pozwoli Ci zapoznać się z Twoimi własnymi stylami zachowania.

Dzięki raportowi i sesji objaśniająco - rozwojowej dowiesz się:
- jakie są Twoje mocne strony?
- co Cię motywuje?
- co wychodzi Ci łatwo i przynosi efekty?
- czego powinieneś unikać, bo obniża Twoją efektywność?

Trafność opisu zawartego w raporcie wg. modelu MaxieDISC to 90-100% według respondentów.


Co możesz zyskać dzięki raportowi MaxieDISC i sesji?
- zwiększyć sprzedaż
- zarabiać więcej
- polepszyć relacje z klientami i współpracownikami
- polepszyć relacje w życiu prywatnym
- zwiększyć efektywnośc zespołów
- obniżyć koszty rekrutacji i zwiększyć jej efektywność
- być lepszym menedżerem i lepiej zarządzać
- usprawnić swoją komunikację z innymi
- i wiele innych.....

Sesja objaśniająca pomoże Ci lepiej zrozumieć aktualną sytuację, wskaże możliwości i obszary do rozwoju.
W trakcie takich rozmów klienci doświadczają wglądu w swoją sytuację, generują rozwiązania oraz określają cele na przyszłość.

Jak wygląda cały proces?
- skontaktuj się ze mną telefonicznie lub przez wiadomość e-mail
- wyślę Ci mailowo link do kwestionariusza MaxieDISC wraz z unikalnym tokenem
- po wygenerowaniu raportu umówimy się na sesję objaśniająco - rozwojową. Sesje mogą odbywać się osobiście lub telefonicznie.

Jeśli zajmujesz się sprzedażą i chciałbyś poznać swój potencjał - możesz skorzystać z raportu "Efektywny styl sprzedaży".

Zapraszam do kontaktu
Analiza zespołu

Analiza zespołu

Kiedy warto przeprowadzić analizę zespołu?:

- to ludzie tworzą firmę - jeśli coś między nimi nie działa, dobrze to naprawić
- gdy chcemy określić potencjał zespołu i tworzących go ludzi
- gdy chcemy diagnozować problem w firmie
- gdy chcemy diagnozwać dysfunkcje w zespole
- gdy chcemy, żeby firma rozwijała się prężniej
- gdy chcemy lepiej zarządzać zespołem

Indywidualna ANALIZA i RAPORT zespołu MaxieDISC przygotowane są z uwzględnieniem specyfiki firmy.

Jedną z najważniejszych cech nowoczesnego managera jest zdolność do sprawnego zarządzania swoim zespołem tak, aby realizował postawione przed nim cele i zadania. Jak tego dokonać, gdzie tkwi tajemnica? Tajemnicą są LUDZIE. Fantastyczne systemy motywacyjno-prowizyjne, skomplikowane procedury, dokładne plany – wszystko to na nic jeśli nie rozumiemy ludzi, którymi zarządzami, i z którymi pracujemy.

Analiza zespołu służy dogłębnemu poznaniu zachowań swoich i innych. Dzięki raportowi zachowań MaxieDISC można dowiedzieć się, jakie są własne preferowane style zachowań, a dzięki raportowi zespołowemu - jacy są członkowie zespołu! Raport zawiera informacje, co ich motywuje, co demotywuje, jakie mają mocne strony, a czego się obawiają. Wreszcie można zrozumieć swój zespół i tak dobrać im zadania, motywatory, cele, sposób rozmowy, aby każdy z nich pracował zgodnie ze swoim stylem.
Dowiesz się o swoich ludziach:
- jak lubią pracować: sami, czy w zespole?
- czy lubią zmiany, czy wolą, gdy jest “po staremu”?
- czy chętnie analizują, czy też mają pomysły na coś nowego?
- co ich motywuje: dobra atmosfera w zespole, czy może ciągłe wyzwania?
Zapraszam do kontaktu

Konsultant HR

Konsultacje HR & Konsultacje biznesowe

Jestem konsultantem HR i konsultantem biznesowym z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Ukończyłam Podyplomowe studia menedżerskie, Zarządzanie zasobammi ludzkimi i Psychologię Zarządzania oraz wiele szkoleń pogłębiających dodatkowo wiedzę z tego obszaru. Jednocześnie mam również doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i współtworzeniu systemów HR w organizacji.

Czym jest HR?

Zgodnie z definicją HR to Human Resources czyli Zasoby Ludzkie. Ja jednak jestem zwolenniczką definicji HR jako Human Relations czyli Relacji Międzyludzkich. W obecnej sytuacji na rynku, istotna jest zmiana w postrzeganiu HR.

Zrealizowane projekty:

- Zdefiniowanie kart pracy oraz nowy system ról i stanowisk w organizacji
- Wdrożenie nowego taryfikatora płac w oparciu o wartość rynkową stanowisk
- Badanie zadowolenia pracowników w oparciu o narzędzia Google
- Badanie zadowolenia klientów
- Projekt szkoleniowy „Skuteczny Menedżer i Sprzedawca” - organizacja projektu i prowadzenie szkoleń dla wszystkich pracowników sprzedaży i kadry kierowniczej Banku
- Systemowy coaching i mentoring pracowników sprzedaży
- System Ocen Pracowniczych
- Ścieżka kariery
- Adaptacja nowych pracowników
- Weryfikacja kompetencji i wiedzy pracowników
- Wdrażanie i koordynowanie platformy e-learningowej Moodle
- Rekrutacje na różne typy stanowisk: od stanowisk produkcyjnych, poprzez administracyjne, księgowe i sprzedażowe aż po kadrę zarządzającą.

Zapraszam do kontaktu

...
Małgorzata Wiśniewska

tel. 500 154 101
e-mail: mwisniewska.ms[at]gmail.comaktualizacja: 11.2018