My School Włocławek

Direkte Methode

Kursy angielskiego Direct Method

Kursy angielskiego KIDS English

Kursy niemieckiego Direkte Methode

Językowe kursy specjalistyczne

Direkte Methode

Direkte Methode

My School Szkoła Języków Obcych prowadzi kursy języka niemieckiego na różnych stopniach zaawansowania, aż do poziomu egzaminu Zentrale Mitelstuffenprufung (C1), stosując Direkte Methode.

Direkte Methode czyli Metoda Bezpośrednia nauczania języka niemieckiego gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora z kursantem. Podczas zajęć nacisk położony jest na mównie "żywym" językiem w naturalnych sytuacjach. Lektor zadaje liczne pytania, na które kursanci odpowiadają zawsze całym zdaniem, ćwicząc w ten sposób trudną sztukę mówienia w języku obcym. Taki sposób odpowiadania pomaga kursantowi w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia, bez konieczności poznawania szczegółowo zasad gramatycznych, jak i w łatwiejszym przyswajaniu słownictwa.

Autorami podręczników do Direkte Methode są egzaminatorzy Instytutu im. Goethego i metodycy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podręczniki obejmują słownictwo i zasady gramatyczne niezbędne do zdania egzaminu Zentrale Mittelstuffenprufung (poziom C1). Nowatorski układ podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, a równocześnie nie rozprasza zbędnymi elemetami graficznymi. Podręczniki obejmują 5500 słów w zastosowaniu we wszytkich konstrukcjach gramatycznych, co pozwala na swobodną komunikację w języku niemieckim.

Zajęcia prowadzone są zawsze według tej samej struktury: najpierw przeprowadzane jest powtórzenie, a następnie wprowadzany nowy materiał. Całość symuluje mini-dialog: lektor zadaje pytanie - kursant udziela odpowiedzi. Wszystkie nowo wprowadzane słowa są tłumaczone na język polski i powtarzane przez każdego uczestnika kursu, zanim zostaną użyte w pytaniach.

Direkte Methode w My School


Kurs prowadzony jest w szybkim tempie, co pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu z nauką metodą tradycyjną

Poprzez symulację rozmowy kursant osiąga bardzo szybko efekty w umiejętności posługiwania się językiem niemieckim

Podczas zajęć kursant nieustannie mówi lub słucha języka niemieckiego, co pozwala utrzymać ciągłą koncentrację podczas lekcji

Tempo prowadzenia zajęć wymusza ciągłą aktywność uczestników i powoduje, że na zajęciach nie można się nudzić

Ponieważ zajęcia mają każdorazowo identyczną strukturę lekcje mogą być prowadzone przez różnych lektorów, co urozmaica zajęcia

Liczne powtórki materiału wprowadzonego wcześniej pozwalają przezwyciężyć problemy z zapamiętywaniem

Materiałami potrzebnymi do uczenia się i nauczania Direkte Methode są tylko książki. Podczas zajęć kursanci nie otwierają książek, aby móc lepiej skupić się na pytaniach i odpowiedziach

Direkte Methode nie przewiduje prac domowych, które są bardzo powszechne w metodach tradycyjnych

Metoda ta jest odpowiednia dla każdego już od 7 roku życia do późnej starości :)

Plan zajęć dostosowuje się ucznia, co oznacza, że kursant może wybrać odpowiadające mu godziny zajęć i system nauczania

My School "nie zmusza" swoich kursantów do uiszczania opłat za cały kurs lub semestr kursu.

My School jest otwarta przez cały rok i przez cały rok prowadzi nabór, zatem można podjąć naukę w dogodnym dla siebie momencie.

Aby mogli Państwo sami sprawdzić zalety Direkte Methode Szkoła zapewnia Państwu TYDZIEŃ ZAJĘĆ ZA DARMO przed zapisaniem się do Szkoły (szczegóły oferty w zakładce Cennik kursów i promocje).