My School Włocławek

Projekty EFS

Kursy angielskiego Metodą Callana

Kursy angielskiego KIDS English

Kursy niemieckiego Direkte Methode

Językowe kursy specjalistyczne

Projekt
"Jestem na czasie!
- kompetencje społeczne i e-społeczne"

My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Jestem na czasie! – kompetencje społeczne i e-społeczne

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławek poprzez doskonalenie kompetencji społecznych – komunikacji interpersonalnej, otwartości i integracji społecznej, jak również e-społecznych – rozumianych jako kompetencje powiązane z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji on-line, ale również jako umiejętności poruszania się w świecie Internetu dla załatwiania ważnych spraw życia codziennego, aby ograniczać kwestie wykluczenia dodatkowo wzmacniane w okresie pandemicznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł

Opis projektu
Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym.
Projekt "Jestem na czasie! - kompetencje społeczne i e-społeczne" zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywizację online, niezwykle istotną w obecnych czasach, kiedy to kontakty osobiste zostały ograniczone, a wiele aktywności przeniosło się do Internetu.
Promocja projektu i rekrutacja będzie prowadzona wśród mieszkańców Włocławka, ze szczególnym premiowaniem osób zamieszkujących tereny rewitalizowane.
W projekcie weźmie udział łącznie 20 osób (podzielonych na 2 grupy), które będą uczestniczyć w warsztatach i zajęciach grupowych oraz indywidulanych t.j:
- spotkanie indywidulane z coachem (2,5 godz./uczestnik)
- warsztaty grupowe makramy (6 godz./grupa)
- warsztaty grupowe kompetencji społecznych MaxieDISC (15 godz./grupa)
- warsztaty grupowe kompetencji e-społecznych (15 godz./grupa)
- zajęcia grupowe kompetencji językowych (32 godz./grupa).
Po zakończeniu warsztatów makramy uczestnicy przekażą swoje prace na wybrane lokalne aukcje charytatywne, co zwiększy ich integrację społeczną.
Każdy uczestnik zostanie wyposażony w niezbędne materiały do zajęć oraz tablet, które otrzyma na własność, aby efekty wypracowane podczas projektu wzmacniał po zakończeniu uczestnictwa.

Biuro projektu
My School Centrum Szkoleniowo - Językowe
ul. Wysoka 15b, 87-800 Włocławek
tel. 54 236 61 97 lub 502 542 243
Biuro czynne w godzinach: 12:00 - 19:00
e-mail: biuroprojektu@myschool.com.pl
FB: @projekt.jestemnaczasie