My School Włocławek

Direct Method for English

Kursy angielskiego Direct Method

Kursy angielskiego KIDS English

Kursy niemieckiego Direkte Methode

Językowe kursy specjalistyczne

Direct Method for English

My School Szkoła Języków Obcych prowadzi naukę języka angielskiego Direct Method na różnych stopniach zaawansowania aż do poziomu C1.WSTĘP

Ponieważ podstawowe założenia metody bezpośredniej mają ponad 100 lat, obecnie w nauczaniu języków obcych stosujemy kolejne już wcielenie tej metody, która ewoluowała wraz z rozwojem metodyki, a także potrzeb i oczekiwań uczniów. Metoda bezpośrednia jest szybka i skuteczna, pozwala każdemu osiągnąć bardzo dobre rezultaty.
Można powiedzieć, że głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

ZAJĘCIA W JĘZYKU OBCYM

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym.
Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.
Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

ODRUCHY JĘZYKOWE

Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście.
Uczymy słownictwa codziennego użytku, od początku kursu ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych słów z zakresu języka mówionego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi w małych grupach uczniów jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. We wszystkich podręcznikach używamy dużej ilości interesujących pytań w naturalnym, współczesnym języku. Dzięki temu słuchacze mogą lepiej zapamiętać nowe słownictwo, a także używają go w większej liczbie kontekstów (różne zastosowania, struktury gramatyczne, kolokacje). To sprawia, że potrafią bardziej kreatywnie używać języka obcego zamiast zapamiętywać mechanicznie pojedyncze zdania.

POPRAWNOŚĆ

Nauczyciel kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.
Ważne jest wypowiadanie się już od samego początku w sposób samodzielny, nawet jeśli może to oznaczać popełnianie błędów. Oczywiście błędy powinny być od razu poprawiane przez nauczyciela w przyjazny sposób, aby słuchacz uczył się powtarzając poprawną formę.
Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

POWTARZANIE MATERIAŁU

Nauka języka jest szybsza i znacznie bardziej efektywna za sprawą regularnych powtórek materiału. W metodzie bezpośredniej przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.
Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem. Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.


Direct Method for English w My School

1. CZTERY RAZY SZYBCIEJ
My School stosuje Metodę, która pozwala wielokrotnie skrócić czas nauki w porównaniu do tradycyjnych metod nauczania, co oznacza że oszczędzasz nie tylko swój czas, ale i pieniądze, które przeznaczasz na naukę języka
2.LEKCJE PRÓBNE
My School oferuje nowym kursantom TYDZIEŃ zajęć ZA DARMO zanim ostatecznie zdecydują się na uczestniczenie w kursie (szczegóły oferty w zakładce Cennik kursów i promocje)
3. 40 % WIĘCEJ MÓWIENIA
Ponieważ grupy w My School nie są liczne, a Direct Method for English jest metodą konwersatoryjną, zatem na każdych zajęciach kursant mówi o 40 % więcej niż podczas uczenia się inną metodą.
4. JAK METODA OSIĄGA ZAMIERZONE REZULTATY
Większość metod wymaga od ucznia słuchania i mówienia zaledwie przez 25 % lekcji. Resztę czasu poświęca się na zastanawianie nad odpowiedzią i błądzenie myślami. W Direct Method for English uczniowie przez cała lekcję mówią i słuchają przez co uczą się 4 razy szybciej.
5. ŁATWE, INTERESUJĄCE I PRZYJEMNE
Kursanci lubią tą Metodę, ponieważ jest łatwa, interesująca i przyjemna. Gdyby tak nie było, nie byliby w stanie nauczyć się angielskiego wielokrotnie razy szybciej.
6. SZYBKIE UCZENIE SIĘ OZNACZA DOBRE UCZENIE SIĘ
Inaczej, niż w przypadku innych przedmiotów, języka obcego należy uczyć się szybko i intensywnie, żeby osiągnąć rezultaty
7. ODPOWIEDNIA DLA KAŻDEGO
Direct Method for English jest odpowiednia dla każdego.
8. NAUCZYCIELE
Nauczyciele w My School są wybierani bardzo uważnie (uczestnicząc w szkoleniach kwalifikacyjnych przed podjęciem pracy) i ciągle się doskonalą, co jest gwarancją kursu najwyższej jakości.
9. DOWOLNA ILOŚĆ MIESIĘCY
Ponieważ My School "nie zmusza" swoich kursantów do uiszczania opłat za cały kurs lub semestr kursu, a jedynie za miesiąc nauki, zatem kursant może podjąć naukę na dowolną ilość miesięcy, nie obawiając się, że jeśli będzie musiał nagle przerwać kurs, to straci dużą sumę pieniędzy.
10. ROZPOCZYNANIE I PRZERYWANIE NAUKI
My School jest otwarta przez cały rok i przez cały rok prowadzi nabór, zatem można podjąć naukę w dogodnym dla siebie momencie.